4 Haziran 2015 Perşembe

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ


Buraya tıklayarak bizi instagramdan takip edebilirsiniz. Hikayede anlık paylaşımlar yapiyorum.

Ayrıca youtube kanalımızda da etkinliklerimizin videolarını izleyebilirsiniz. Buraya tıklayarak kanalımıza ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın
*********


Şimdi size yeni bir yarışmadan bahsedeceğim. 2012 yılından beri eğitimde yenilikçilik ödülleri dağıtılıyormuş. Benimse bundan bu sene haberim oldu ve 3.kez düzenlenen bu yarışmaya hemen katıldım. Proje yapmak hastalık gibi bir şey :)

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında 'Eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleri'nin üçüncüsü düzenlenecek. Amaç eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması. 

Bu projeye 5 kategoride başvurabiliyorsunuz. Bunlar; (*Yeni.. 2016 Güncel Kategoriler)

1.Öğretim yöntem ve teknikleri: Yenilikçi programların ve eğitim öğretim yöntemlerinin uygulanması, teknoloji ile desteklenmesi ve bilişim ürünlerinin kullanımı suretiyle eğitimde kalite ve başarı seviyesinin yükseltilmesi gibi çalışmalar bu kategori kapsamında ele alınmaktadır. Bu kategorinin bileşenleri aşağıdaki gibidir.
1.1 Etkili öğretim tekniklerinin geliştirilmesi
1.2 Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile öğrenme kazanımlarının edindirilme düzeyinin artırılması
1.3 Materyal geliştirme
1.4 Eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı
1.5 Öğrenme kazanımlarına yönelik içerik zenginleştirme
1.6 Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik çalışmalar 

2. Bilimsel ve teknolojik faaliyetler: Fen bilimleri ve teknoloji alanlarında özgün ve faydalı eserlerin geliştirilmesi; buluşlar; yaşanan sorunlara yönelik geliştirilen bilimsel ve teknolojik çözümler; katma değer oluşturacak fikir, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi; bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetleri gibi çalışmalar bu kapsamdadır. Bu kategorinin bileşenleri aşağıdaki gibidir.
2.1 Bilimsel buluşlar
2.2 Teknolojik buluşlar
2.3 Ürün ve hizmetlerin bilim ve teknoloji kullanılarak geliştirilmesi 
2.4 Araştırma ve geliştirme faaliyetleri
2.5 Bilimsel ve teknolojik çözüm önerileri

3. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi:   Hizmet sunumunda kalite, verimlilik ve etkinliğin artırılması ve eğitim kaynaklarının çeşitlendirilmesi; öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili bürokratik işlem ve süreçlerin basitleştirilmesi; istenecek belgelerin asgariye indirilmesi; hizmetlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması; insan kaynaklarının eğitimi (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, personel vb. ) gibi faaliyetler bu kategori kapsamına girmektedir. Bu kategorinin bileşenleri aşağıdaki gibidir.
3.1.İnsan kaynakları
   3.1.1. İnsan kaynaklarının yönetimi
   3.1.2. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi
3.2 Fiziki ve mali alt yapı
   3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi
   3.2.2. Eğitim tesisleri ve alt yapı
   3.2.3. Donatım
3.3. Yönetim ve organizasyon
   3.3.1. Bürokrasinin azaltılması
   3.3.2. Kurumsal izleme ve değerlendirme
   3.3.3. Paydaş katılımı   ve yönetişim
   3.3.4. Kurumsal iletişim
   3.3.5. Okul aile birliği etkinliğinin artırılması
3.4. Bilgi yönetimi
   3.4.1. Elektronik ağ ortamlarının geliştirilmesi
   3.4.2. Veri toplama ve analizi
   3.4.3. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 

4. Eğitim öğretime erişim ve yönlendirme:    Öğrenci gruplarının eğitime erişim imkanlarının ve fırsatlarının arttırılması (dezavantajlı bölgelerdeki öğrenciler, engelli bireyler, maddi yetersizliği olan öğrenciler v.b.), öğrenci devamsızlıklarının azaltılması, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak stratejilerin uygulanması, mesleki eğitime yöneltme faaliyetleri bu kapsamdadır. Bileşenleri şunlardır: 
4.1. Okullaşma oranlarının artırılması
4.2. Okula devam oranlarının artırılması
4.3 Hayat boyu öğrenmeye katılım
4.4. Özel eğitime erişim ve tamamlama
4.5. Özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi
4.6. Mesleki eğitime erişimin geliştirilmesi

5. Olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesi:    Tüm paydaşların (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, personel...) sosyal, kültürel gelişimlerinin desteklenmesi; milli manevi değerlerin korunması; zararlı alışkanlıkların önlenmesi; sağlıklı yaşam ve beslenme, trafik kurallarına uyma; okul kurallarının benimsetilmesi, rehberlik gibi faaliyetler bu kategori kapsamındadır. Bileşenleri şunlardır:  
5.1. Milli, manevi,kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi
5.2. Sağlıklı beslenme ve yaşam 
5.3. Zararlı alışkanlıkların önlenmesi 
5.4. Spor faaliyetleri 
5.5. Rehberlik faaliyetleri 
5.6. Kurum kültürünün geliştirilmesi 
5.7. Toplumsal kuralların içselleştirilmesi


Kimler mi başvurabiliyor?
Öğretmenler
Yöneticiler
Öğrenciler (lise ve üstü)
Gerçek ve tüzel kişiler
MEB'e bağlı kurumlar

İnternet üzerinden kurumsal veya bireysel olarak başvuruyorsunuz. Kurumsal başvuruda çalışmanın başvurulduğu kurumda uygulanmış olması, bireysel başvuruda ise başvuru sahibinin seçebileceği MEB'e bağlı herhangi bir okul/kurumda uygulanmış ve sonuçları alınmış olması gerekiyor. Yaptığınız proje ile daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olmanız gerek.

Değerlendirme sistemi
*Önce gelen raporlar inceleniyor ve şartlara uygun yazılmayan raporlar eleniyor. Burada ayrıca raporunuz yazımı ile ilgili bir puan alıyormuşsunuz. (ilk değerlendirme puanı)  
*Sonra çalışmanın yerinde görülmesi için saha ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Saha ziyareti puanı ve ilk değerlendirme puanının aritmetik ortalaması alınarak ödüle esas puan belirleniyor. Yani bölge birincileri belirlenmeye çalışılıyor. Bu puanla bölge birincisi oluyorsunuz ve il milli eğitim müdürlüklerince organize edilecek bölgesel ödül törenleri ile ödülünüzü alıyorsunuz. 
-Bölgesel ödül törenleri yapıldıktan sonra  12 tane bölge arasından (İBBS ye göre) her kategorinin Türkiye birincileri elektronik ortamda belirleniyor. Ankara'da düzenlenecek ödül töreninde bakanlıkça ödüllendiriliyorsunuz. Ödül sanırım plaket :)

Benimde bu yarışmaya katılırken amacım tabi ki Türkiye birincisi olmaktı. Ayrıca daha sonra çalışmaların yayınlandığı kitapçıkta projemi daha çok öğretmene duyurabilmekti. 1047 çalışma arasından sonucum ne mi? 

 'Eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleri'  Konya il birinciliği. :)

Ayrıca çalışmam saha incelemesine kalan 123 çalışmadan biri oldu. 
Esma Çelik (Muğla/Seydikemer İlçe MEM), Emre Çalışkan (Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü), Alpaslan Türkoğlu (MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı), okulumuza gelip çalışmamı okulumuzda incelediler. 
Bakanlıktan gelen misafirlerimizin yanında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Alpaslan Kaynak ve Ömer Çelik, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Dursun Ali Kaban ve Meram İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Bekir Çopuroğlu da beni yalnız bırakmadı. 
Kalabalık bir ekip karşısında çalışmamı sundum. Çok da heyecanlandım.:)
Hepsine çook teşekkür ediyorum. 
İnşallah bölge birincisi olabilirim.

Seneye bu ödüllere katılmak istiyorsanız birkaç tavsiyem var.  
*Kategorinizi iyi belirleyin. Kategori ile içerik uyumlu olsun.
*Rapora kesinlikle kendi isminizi veya okul isminizi yazmayın. 
*Çalışmanız yenilikci ve özgün olsun. 
*Çalışmayı yapmadan önce anket gibi bir şey yapın. Yani sonuçları görmek için istatiki bir şey olsun. Öncesi-sonrası diye. 
*Raporunuzu çok çok iyi yazın. Rapor dili çok önemli. 
*Saha incelemesine geldiklerinde iyi cevaplar verin. 

 Şuan yarışma devam ediyor.


22/06/2015
Yarışma devam ediyor demiştim. Ve işte diğer sonuç
Gerçekleşen 123 saha ziyareti sonrası 89 çalışma bölgesel birincilik ödülü almaya hak kazandı.
Bende Batı Anadolu Bölge birincisi oldum.....:)
Konya'da ilk kez.
Eylülde ödül töreni var. :)
Diğer bölge birincisi olan okulları ve çalışmalarını buradan öğrenebilirsiniz.


27/10/2015


Ve bugün Ankara'da Bölgesel ödül töreni (Batı Anadolu) gerçekleşti.
Ödülümü aldım. 
Konya'dan katılan tek okul olunca baya ilgi gördük. 
Protokoldeki herkes standımıza gelip projemi ilgiyle inceledi. Konferans salonunda sinevizyonda projeler tanıtıldı.
 Ankara il milli eğitim müdürü Erol Bozkurt konuşmasında çalışmamdan övgüyle bahsetti. Konya'dan gelen tek okul olduğumuz için bizi ayrıca tebrik etti.
Diğer okulların hepsi Ankara'dandı. 
Vali yardımcısı Ayhan Çiftarslan da kitapçık da yer alan çalışmamı baya inceledi.


Okul Müdürümüz ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de beni yalnız bırakmadı.
10 çalışmanın üçü bireysel yedisi kurumsaldı.
Ben bireyselden girmiştim.
Projem yukarıdaki fotoğraftaki görünen çalışmaydı.

1. Kategori: Öğretimde yöntem ve teknikler
2. sınıflarda Geometrik cisimlerin Sketchup programıyla öğretilmesi.

Mimarların kullandığı Sketch up programını geometri dersine uyarlamak bu çalışmanın özgünlüğüdür. Sketcup programı ile geometrik cisimlerin öğretilmesi yenilikçi düşünmeyi destekler. Öğrencilere eğlenceli bir çizim fırsatı sunar. Öğrenciler çizdikleri geometrik cisimleri çevirip tüm yüzlerini görerek, uzamsal görselleştirme ve uzamsal yönelim becerileri geliştirebilirler. Bu programla hazırlanan etkinlikler ilkokul 2. sınıftan üniversite seviyesine kadar kullanılabilir.

Bu programı diğer derslerde de kullanabiliriz. Örneğin Türkçe dersinde 3 boyutlu sahnelerle betimleme yapmalarını, hikaye tamamlamalarını isteyebiliriz.Sosyal bilgiler dersinde yaşadığımız çevreyi tanıma,kroki, yönler konusu ile ilgili sokak, araç, alışveriş merkezi ... tasarlayabiliriz. Serbest etkinlikler dersinde oyunlar tasarlayabilir yada 3 boyutlu değişik modeller yaptırarak öğrencilerin hayalgücü ve yaratıcılıklarını geliştirebiliriz.

Raporun boş formatını buradan indirebilirsiniz.
Aşağıdan projenin uygulanış videosunu izleyebilirsiniz.
Projemi ayrıca buradan inceleyebilirsiniz..


Birinci olan diğer okulları da tebrik ederim.

Eğlenceli, heyecanlı, gurur verici bir ortamdı.
Kesinlikle seneye katılın derim. :)

24/12/2015
Bu sefer pek sevindirici haber yazamayacağım.
1. kategoriden başvurduğum çalışma sistemde 2. kategori olarak gözüküyormuş. :(
Böylelikle Türkiye birinciliği için elenmiş oldum.
Yalnız bakanlıktan tekrar rapor yazmam arandım.
Kitapçıkta ve birkaç yerde yayınlanacakmış.
Bakanlık ödül törenleri 28 Aralık'ta Başkent Öğretmenevi'nde.
Birinci olan okulları tebrik ederim. Gerçi çoğu il milli eğitim müdürlükleri :)
05/04/2016

Arkadaşlar bu sene kategorilerde değişiklikler yapmışlar. 1 kategori değişmiş biri silinmiş. Eskileri silip yeni kategorileri yukarıya yeniden yazdım. Kategoriler güncel yani. Birde bu sene 2015-2016daki çalışmalar harici 2014- 2015 deki çalışmalarınızla da başvurabiliyorsunuz.
Kurumsal başvurulara en fazla 5 kişi olarak başvurabiliyorsunuz. Geçen sene böyle bir sınırlama yoktu. Aynı kişilerle farklı kurumsal kategorilere başvuru yapılamıyor. Kurumsal başvurularda ekip üyelerinden bazıları, kurum personeli veya öğrenci olmayabilir. Ve il ilçe milli eğitim müdürlerini ekip üyesi olarak yazmamanız gerekiyor. Birde başkasına ait olan bir çalışmayla yarışmaya katılmayın.
Yarışmaya katılmak için raporunuzu word ortamında yazıp http:// eoyo.meb.gov.tr/Login.aspx adresine yükleyeceksiniz.
Bulunduğunuz şehrin hangi bölgede olduğunu buradan öğrenebilirsiniz.
Raporumu gönderdiğim arkadaşlar dikkat etsin lütfen. Rapor geçen senekinden farklı olabilir. Bir de benim önümde hiçbir örnek yoktu. Bırakın raporu yarışmanın bile tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Nette de bu yarışmayla ilgili ne bir rapor ne ayrıntılı bir açıklama bulamamıştım.
Bu sene katılan herkese başarılar dilerim. Farklı bir kulvardasınız :)

235 yorum:

 1. Hocam başarilarinizin devamini dilerim. Uygun zamaninizda roporunuzu gonderebilirseniz cok mutlu olurum. Mailim: abdilkse@yahoo.com.tr

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. abdil hocam rapor varsa elinizde yollayabilir misiniz? tugbabademci@hotmail.com

   Sil
 2. Yanıtlar
  1. hocam tebrik ederim raporunuzu gönderebilirseniz sevinirim.
   sefabilisim90@gmail.com

   Sil
 3. Hocam bloğunuzun takipçisiyim.Seneye yarışmaya katılmak istiyorum.Raporu mailime gönderirseniz sevinirim. plusmania20@gmail.com

  YanıtlaSil
 4. tebrikler hoca hanım. basarılarınızın devamını dılıyorum. raporunuzu bende ıstıyorum merak ettım. soner29@gmail.com. tesekkurler

  YanıtlaSil
 5. Hocam başarılar diliyorum. Raporu ben de alabilir miyim? demiroksit_m@hotmail.com
  Teşekkürler

  YanıtlaSil
 6. ALLAH BAŞARILARINIZI DAİM ETSİN samwed43@hotmail.com ben de incelemek isterim değerli öğretmenim raporunuzu

  YanıtlaSil
 7. ALLAH BAŞARILARINIZI DAİM ETSİN SAYIN ÖĞRETMENİM samwed43@hotmail.com

  YanıtlaSil
 8. hocam başarınızdan dolayı sizi tebrik eder, devamını dilerim. bende raporunuzu alabilir miyim.? busra_sezgin_busra@hotmail.com

  YanıtlaSil
 9. Tebrikler hocam bizim de projemiz bolge birinciligine kaldi bu sene ama il birincisi ya da bolge birincisi olarak hicbir yerde aciklanmadi. Gelen listede saha ziyareti ardinda herkesi bolge birincisi gostermisler galiba. Odulun ne oldugunu bilmeden okulumuz adina ekiple girdik iyi ki de girmisiz. Surec cok zevkliydi hele bundan sonra tum okul katilimi alacak gibiyiz. Tekrardan tebrik ederim. Ankara'da insallah gorusuruz. melikehusniye@gmail.com

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. teşekkür ederim bende sizi tebrik ederim.hangi okul sizinki. saha ziyaretinden sonra ödül törenine katılanlar açıklandı.ödül sanırım plaket. bencede iyiki katıldım. siz kurum olarak akatılmışsınız. benimki bireyseldi. oyüzden hem kurumsalın hem bireyselin birincileri var. ankaradan katılım fazlaydıç. saha ziyaretinede kalan cokdu ama bölge biribnciliği nde elenmiş bazılar. takip ettim ben. konyadan kalan sadece benim.bölgesel töreni ankarada yaparlar sanırım. konyada bir ben varım geçen. karamandada yok zaten. ankarada görüşelim işallah beni bulun:))

   Sil
  2. Hocam başarınız bana ilham oldu dnzdyg89@gmail.com adresine atablr misiniz rica etsem etsem?

   Sil
 10. Tebrik ederim öğretmenim raporu bana da yollarsaniz çok sevinirim.ekremsor@mynet.com

  YanıtlaSil
 11. tebrik ederim çalışmalarınızdan yeni haberim oldu oku oku bayıldım sınıfımda uygularım diye heyecanlandım 2. sınıf okutacağım bu yıl ...raporu çok merak ettim yollarsanız çok mutlu olurum...başarılar diliyorum....fatmacagatay1959@hotmail.com

  YanıtlaSil
 12. ben de akdeniz birincisi oldum...rapor ve dosya içeriği çok önemli..bana gelenler kitapçık hazırla demişlerdi inşallah ankaradaki ödüle de giderim.eğlenceli oluyor...ilçem başarı belgesi verdi....

  YanıtlaSil
 13. tebrik ederim hocam... raporunuzu ve diğer çalışmalarınızı hatta incelemeyi çok isterim. gönderirseniz çok sevinirim. Başarılarınızı paylaştığınız için sizi ayrıca tebrik ederim. Ben okul öncesinde çalışıyorum ama düşünce yöntemlerini okuyup araştırmak için farklı projeler ve buralardaki başvuru yöntemlerini öğrenmek istiyorum. Tekrar teşekkür ederim.
  handeilalan@gmail.com

  YanıtlaSil
 14. Merhaba;
  Hocam proje raporunu be de alabilir miyim?
  mehmetalver@yahoo.com

  YanıtlaSil
 15. slm hocam kurumsal olarak katılmak istiyorum. Sisteme yükleyeceğimiz rapor formatını, yani sizin çalışmanızı gönderebilirmisiniz. bulentalan_2003@hotmail.com

  YanıtlaSil
 16. Hocam uygun gorurseniz bende basvuru raporunuU gormek isterim tavsiyelerinizide beklerim cabirorkan@hotmail.com

  YanıtlaSil
 17. Arkadaşlar raporu mail olarak gönderdim.Hepinize başarılar dilerim.Bu sene işim zor.Bir sürü rakip yarattım kendime:))

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hocam yarın son gün müsait oldugunuzda hakan_dal@hotmail.com :) yollayabilirseniz çok mutlu olurum

   Sil
 18. hocam merhabalar biz de rehberlik alanından bir çalışma ile başvurmak istiyoruz ama işin acemisiyiz. rica etsek rapor örneğini bize de atabilir misiniz usulünü dilini görmek adına? tbcan_05@hotmail.com şimdiden teşekkür ediyorum emeğinize sağlık

  YanıtlaSil
 19. hocam merhaba ben de bayburttan katılmayı düşünüyorum tebrik ederim.çalılmanızı incelemeye çalıştım gerçekten güzel olmuş.faceden de takip ettim, raporunuzu bana da yollar mısınız teşekkürler şimdiden. alperhanci69@gmail.com

  YanıtlaSil
 20. Degerli hocam tebrik ediyorum . Uygun görürseniz bende raporu görmek isterim.
  iremsavci47@hotmail.com. simdiden teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 21. hocam tebrikler.çalışmaniz ilham verici.yol gosterdiginiz ve paylaatiginiz icin cok tesekkurler.raporunuzu ben de rica edicem lutfen. sevcann84@gmail.com

  YanıtlaSil
 22. Tebrikler öğretmenim.. biz de kurum olarak katiliyoruz rica etsek raporunuzu mail atabilir misiniz..Teşekkürler ferdag@gelibolu.net

  YanıtlaSil
 23. Kübra hocam bana da gönderir misiniz. zahmet olmazsa
  jawelinthepalace@gmail.com

  YanıtlaSil
 24. Hocam merhabalar ilk öncelikle çalışmanızdan dolayı sizi tebrik eder ve meslektaşlarınıza örnek ve rehber olduğunuz için de teşekkür ederim.Bende Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi kategorisinde başvuru yapmayı düşünüyorum.Bu nedenle rapor örneğinizi gönderirseniz sevinirim.Başarılarınızın devamını diler gönderiminiz için teşekkür ederim.ramazanaltuntas86@gmail.com

  YanıtlaSil
 25. TEBRİKLER HOCAM BANADA ATABİLİRMİSİNİZ RAPORUNUZU GÖRMEK İSTERİM ramazan_sibel28@hot

  YanıtlaSil
 26. benimlede paylaşabilirmisiniz ramazan_sibel28@h tebrik ederim hocam raporunuzu görmek isterim

  YanıtlaSil
 27. arkadaşlar gönderdim maillerinizi kontrol edin. Bu arada ben daha yeni raporu vakit bulup da yazamadım. Sanırım ben bu sene katılmayacağım:)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bana gelmedi hocam rica etsem yollayabilir misiniz?ramazan_sibel28@h

   Sil
 28. kübra hocam merhabalar. Tebrik ederiz. Bir örnekte biz alabilirmiyiz. İyi çalışmalar. yukselsibel@hotmail.com
  svlbbygt@gmail.com

  YanıtlaSil
 29. kübra hocam tebrik ederiz. Bir örnekte biz alabilirmiyiz rica etsek. İyi çalışmalar.
  yukselsibel@hotmail.com
  svlbbygt@gmail.com

  YanıtlaSil
 30. Tebrikler öncelikle..bizde bu sene için başvurmayı planladık ama rapor örneği görsek daha planlı bişey hazırlayabiliriz diye düşündük..bizede gönderebilirmisiniz hocam rapor örneğinizi? hacikelepirci@gmail.com

  YanıtlaSil
 31. Medine Türk Okulundan Ayşe hoca Kübra Hocam öncelikle tebrik ediyorum raporu yetiştirebileceğinize inanıyorum rapor örneğinizi bana da gönderebilir misiniz tel numaranızı da mail adresine gönderebilirseniz memnun olurum özel bir durumu size danışmak isterim kadrom konya selćuklu mem de mail.ayseates01@gmail.com

  YanıtlaSil
 32. Medine Türk Okulundan Ayşe hoca Kübra Hocam öncelikle tebrik ediyorum raporu yetiştirebileceğinize inanıyorum rapor örneğinizi bana da gönderebilir misiniz tel numaranızı da mail adresine gönderebilirseniz memnun olurum özel bir durumu size danışmak isterim kadrom konya selćuklu mem de mail.ayseates01@gmail.com

  YanıtlaSil
 33. hocam bana da yollamanızı rica etsem yakupbirtane@gmail.com

  YanıtlaSil
 34. hocam bana da yollamanızı rica etsem yakupbirtane@gmail.com

  YanıtlaSil
 35. tebrikler öğretmenim. Başarılarınız daim olsun. Rapor örneğinizi bana yollarsanız çok sevinirim.
  ferdi-ustun@hotmail.com

  YanıtlaSil
 36. hocam rapor gönderme imkanınız var mı acaba
  aykut-akar-25@hotmail.com

  YanıtlaSil
 37. Maillerinizi kontrol edin arkadaşlar gönderdim. Yalnız facebook sayfama gelen mesajlardaki maillere gönderemiyorum. Günde 50- 100 mesaj geliyor. Altlarda kalıyor mailler. Buraya yazın mailinizi lütfen. Ben hala kendi raporumu yazamadım. Bu arada küçük bir tüyo:Bu sene katılanlar daha şanslıymış:)

  YanıtlaSil
 38. Hocam tebrik ederim. Böyle yaratıcı etkinlikler çıkıyor ama unutulup gidiyordu. En azından duyurulup yayılma şansı oldu. Ben de kurum için niyetlendim raporunuzdan örnek alabilir miyim? pelinau@hotmail.com Teşekkür ederim :)

  YanıtlaSil
 39. Merhaba hocam, raporunuzun bir örneğini de ben alabilir miyim :) ebrugktp@gmail.com

  YanıtlaSil
 40. merhaba hocam bu yıl bende katılmayı düşünüyorum. rapor örneğinizi banada gönderir misiniz? suko.m@hotmail.com şimdiden teşekkürler...

  YanıtlaSil
 41. Merhaba öğretmenim tebrik ediyorum, başarılar diliyorum
  Raporunuzdan biz de faydalanmak istiyoruz eminedede@mynet.com
  Teşekkürler

  YanıtlaSil
 42. Hocam raporunuzun bir ornegini bize de gonderirseniz cok seviniriz..sultan-donmez@hotmail.com

  YanıtlaSil
 43. Hocam raporunuzun bir irnegini rica etsem bana da gonderirmisiniz..Basarilariniz daim olsun.sultan-donmez@hotmail.com

  YanıtlaSil
 44. Atilla Bakırcıoğlu
  Tebrikler öğretmenim. Ben de katılmayı düşünüyorum, bana örnek rapor gönderebilir misiniz? e mail adresim: a33bakircioglu@gmail.com

  YanıtlaSil
 45. Atilla Bakırcıoğlu
  Tebrikler öğretmenim. Ben de başvurmayı düşünüyorum. Rapor örneği gönderebilir misiniz. a33bakircioglu@gmail.com

  YanıtlaSil
 46. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 47. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 48. Merhaba kübra hocam tebrik ederim, çalışmalarınız ve başarılarınız bizi çok heyecanlandırdı.Şimdi mesajınızı görünce daha da heyecanlandım umarım hakeden gereken takdiri görür.Biz de okulda bu yıl uyguladığımız projemizle kurumsal olarak basvuru yapacağız rapor örneğinizi bana da mail atarsanız çok sevinirim.Kolaylıklar dilerim aytnbhr@gmail.com

  YanıtlaSil
 49. Merhaba hocam, ben de rapor örneğinizi mail adresime göndermenizi rica ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. mehmetgulen58@gmail.com

  YanıtlaSil
 50. ramazan_sibel28@hotmail.com tesekkürler

  YanıtlaSil
 51. lüten banada gönderirmisiniz.

  acipayam2023@gmail.com

  YanıtlaSil
 52. lütfen banada gönderirmisiniz. 41eugur@gmail.com

  YanıtlaSil
 53. lüten banada gönderirmisiniz. nuraycagil@hotmail.com

  YanıtlaSil
 54. merhaba Kübra Hocam tebrik ederim rapor örneğinizi mail adresime göndermenizi rica ediyorum. soleyyeser@gmail.com

  YanıtlaSil
 55. Merhaba Kübra Hocam tebrik ederim bende rapor örneğinizi mail adresime göndermenizi rica ediyorum soleyyeser@gmail.com

  YanıtlaSil
 56. kübra hocam rapor örneğiniz geldi çok teşekkür ederim ilginiz için. Bu sene yarışmaya katılacak arkadaşlara bi uyarım var. gördüğüm kadarıyla geçen seneki rapor örneği ile bu seneki arasında yazım anlamında büyük farklar var dikkat edin.

  YanıtlaSil
 57. Kubra hocam merhaba.tebrik ediyorum.gercekten harikasiniz.hocam bana da raporunuzu yollaya bilir misiniz? aylnakyz@gmail.com.tr önümüzde herhangi bir örnek yok.bekliyorum.teşekkür ediyorum.

  YanıtlaSil
 58. Kubra hocam merhaba.tebrik ediyorum.hocam bana da raporunuzu yollaya bilir misiniz ?
  nazifsalgut@mynet.com

  YanıtlaSil
 59. Kübra hocam tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim. Bu yıl kısmet olursa ben de bu çalışmaya katılmak istiyorum. Çalışma raporunuzu incelemeyi ben de çok isterim. şimdiden teşekkür ederim. Mail adreesim nida_akgun@mynet.com ya da nidaakgun3@gmail.com

  YanıtlaSil
 60. Kübra hocam tebrik ederim. Çalışmanız ve paylaşımlarınız çok yararlı. Eğer mümkünse çalışmanızın raporunu ben de inceleyebilirmiyim. Ben de sizin gibi bu yıl başarılı bir projeye imza atmak istiyorum. Raporunuz bana ilham verecektir. Mail adresim nida_akgun@mynet.com ya da nidaakgun3@gmail.com
  İyi günler çalışmalarınızda başarılar...

  YanıtlaSil
 61. hocam kocaman tebrikler. kafamda taslak oluşturamıyorum. mümkünse bana sda gönderir misiniz raporu. şimdiden çok teşekkür ederim.
  galipoznur@hotmail.com

  YanıtlaSil
 62. Gönderdim. Lütfen bu seneki formata uygun yazın.:) Keşke bir kişide benim raporu yazsa:)

  YanıtlaSil
 63. İyiki varsınız.
  iced_men45@hotmail.com
  Rapor için şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
 64. Kübra hocam banada gönderirmisiniz
  ozkanmunevver@hotmail.com

  YanıtlaSil
 65. Banada gönderirseniz çok sevinirim hocam
  ozkanmunevver@hotmail.com

  YanıtlaSil
 66. Kübra Hanım bana da gönderebilir misiniz? serin.46@hotmail.com Çok teşekkür ediyorum.

  YanıtlaSil
 67. Kübra Hanım öncelikle tebrik ederim. Bana gönderirseniz sevinirim.

  YanıtlaSil
 68. Ogretmenim tebrik ederim.. Gerçekten çok başarılı bir çalışma. . Devamını dilerim. .Ben de rapor örneğini alabilirsem coookk mutlu olurum..Teskkurler şimdiden. . srpyvz@hotmail.com

  YanıtlaSil
 69. Hocam rica etsem banada gönderir misiniz? hknunlu@hotmail.com

  YanıtlaSil
 70. Kübra Hocam tebrik ederim. Bende istanbuldan bu sene yeni katıldım. Bana da raporunuzu gönderebilir misiniz? Raporumu yazdım ama çok kararsız kaldım. Literatür bilgisinde çünkü çok isim kullanılıyor. şimdiden teşekkürler elifkara.laaf@gmail.com

  YanıtlaSil
 71. Kübra hocam tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim. Zahmet olmaz ise bana da raporunuzu gönderebilir misiniz? elifkara.laaf@gmail.com

  YanıtlaSil
 72. Hocam tebrik ederim, raporunuzuz örneğini bu gün bizede gönderir misini? kendi raporumuzla bir kıyaslamak isteriz.

  YanıtlaSil
 73. Ogretmenim tebrik ederim.. Gerçekten çok başarılı bir çalışma. . Devamını dilerim. .Ben de rapor örneğini alabilirsem coookk mutlu olurum..Teskkurler şimdiden. . srpyvz@hotmail.com

  YanıtlaSil
 74. MERHABA TERİK EDERİM. BAŞVURULAR BU GÜN UZATILMIŞ :) RAPORUNUZU KENDİMİNKİ İLE KARŞILAŞTIRMAK İSTİYORUM,BANADA RAPOR GÖNDERİR MİSİNİZ. maviboncukanaokulu@hotmail.com

  YanıtlaSil
 75. Merhaba tebrik ederim öncelikle zahmet olmazsa banna da gonderir misiniz. gulervasa05@gmail.com

  YanıtlaSil
 76. merhaba ben de tebrik ederim bana da gönderebilir misiniz.gulervasa05@gmail.com

  YanıtlaSil
 77. hocam merhabalar uzatmalara kaldık raporunuzun örneğini banada gönderir misiniz? fatmanur.kirmaci@gmail.com şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 78. hocam rapor örneğinizi bana da gönderebilir ? fatmanur.kirmaci@gmail.com

  YanıtlaSil
 79. hocam değerlendirmeler ne kadar sürede sonuçlanıyor

  YanıtlaSil
 80. Hocam değerlendirmeler ne zaman bitiyor. Projemizin ne durumda olduğunu on onaydan gecip gecmedigini takip edebiliyor muyuz

  YanıtlaSil
 81. değerlendirmelerini bilemem. kendi çalışmalarına bağlı. geçen sene daha geç başvurmuştuk. iki hafta olmadan saha incelemesine kalanlar belli olmuştu sanırım. geçip geçmedigini sgb.meb.gov.tr den öğrenebilirsiniz. henüz açıklanmamış. bir ikigüne açıklanır diye düşünüyorum.

  YanıtlaSil
 82. KÜBRA HOCAM BİZİM ÇALIŞMA SAHA İNCELEMESİNE KALDI ERZURUM PAZARYOLU 75.. YIL YBO SAHA İNCELEME NASIL OLUYOR BİLGİ VERİRSENİZ HOCAM SEVİNİRİZ

  YanıtlaSil
 83. Bu sene apar topar bir çalışma istendi.ilçe de başvuru yokmuş. .hızlıca bir şeyler yazdım.aslında gerçekten değerli 4 çalışmam vardı.Ama rapor kısmı 3 cümleyi geçmeyen baştan savma yazılar oldu.şimdi keşke önceden başvuru yapmayı dusunseydim diyorum.bir örneğini alabilir miyim. adanadas@mynet.com

  YanıtlaSil
 84. Kübra hocam öncelikle tebrik ederim ve teşekkür ederim çünkü internette bu konuda hiçbir bilgi yok hayalet yarışma. Benm projem sahaya kaldı salı günü gelecekler. Bireysel başvurusunda ama kalabalık bir ekip yaptık. Özellikle müdürünün desteğini göz ardı edemem. Ama o dönemde aradaki farkı bilmediğim için Bireysel başvurdum. Aradaki fark ne acaba...

  YanıtlaSil
 85. merhaba başvurular ne zamn
  zeliskurt@blogspot.com

  YanıtlaSil
 86. Merhaba hocam tebrik ederim benim calismamda 5.katagoride bolge odulu asamasinda ve benden 3 dk video film isteniyor. Bu katagoride ornek bir video filme ulasamadim yardimci olurmusunuz.

  YanıtlaSil
 87. tebrikler yazdıklarınız bize ışık oldu .bana da bir rapor örneği gönderirseniz sevinirim.ayseyildirim0101@gmail.com

  YanıtlaSil
 88. Ceyda Ağaoğlu16 Kasım 2016 23:43

  Hocam tebrikler gerçekten bir çok öğretmene buradan yardımcı olmak da ayrı bir başarı. ben bu sene bireysel bir başvuru yapacağım bana da örnek gönderebilrseniz çok sevinirim. ceyda.ylcn@gmail.com

  YanıtlaSil
 89. merhaba hocam tebrik ederim biz de bu yıl katılmayı planlıyoruz ben de ilkokulda ingilizce öğretmeni olarak derslerimde de sürekli farklı etkinlikler yaparım ama bunları nasıl sunacağımı bilemiyorum projenizi bana da gönderebilirseniz çok mutlu olurum sevgiler silangokhan@hotmail.com

  YanıtlaSil
 90. mrb çok açıklayıcı yazmışsınız başarınızı tebrik ederim. bana da örnek rapor göndermenizi rica edebilir miyim mstf_ogretmen@hotmail.com şimdiden çok teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 91. Hocam öncelikle canı gönülden tebrik ederim zira yenilikçi bakış açısıyla eğitim adına proje yaparken birçok öğretmene de buradan yardımcı olmak ayrıca takdir edilesi. açıkçası yeni duyduğum bir şey ve ne yapabilirim bilmiyorum fakat istenilenleri öğrenip yapabileceklerimi görebilmem için bana da örnek gönderebilirseniz çok sevinirim.
  saimeyilmaz88@hotmail.com

  YanıtlaSil
 92. TEBRİKLER HOCAM :) çok motive edici yazmışsınız. Raporu bana da gönderebilir misiniz?
  esoteric19@gmail.com

  YanıtlaSil
 93. Kafamdaki soru işaretleri neredeyse gitti gibi :) tesekkurler açıklamanız için hocam, raporunuzu incelemek isterim bana da gönderirsenız buketkozagac03@gmail.com

  YanıtlaSil
 94. Tebrikler hocam çalışmalarınızda başarılar dilerim. Raporunuzu incelemek isterim mail adresime gönderirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler. wosepsss@hotmail.com

  YanıtlaSil
 95. tebrik ederim hocam. rapor örneğinden rica edebilir miyiz mstf_ogretmen@hotmail.com teşekkürler...

  YanıtlaSil
 96. Tebrikler sayın hocam gerçekten çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Başarılarınızın devamını dilerim. Bu ülkenin sizin gibi farklı bakış açıları geliştiren eğitimcilere ihtiyacı var. Tekrardan tebrik ederim. Biz de bu yıl başvurmayı düşünüyoruz. Rica etsem raporunuzu bana da mail atar mısınız. Şimdiden teşekkürler.ibrahimkuskaya85@gmail.com

  YanıtlaSil
 97. Öğretmenim alanımda güzel bir fikrim var. Raporlama kısmında sizin raporunuzdan feyzalmak isterim. Gönderebilirseniz sevinirim. duygu_aydin_671@hotmail.com

  YanıtlaSil
 98. Tebrik ediyorum öğretmenim. Gayretli öğretmenlerin çalışmaları beni heyecanlandırıyor.bende rapor örneğinizi rica edeceğim. nazifesafak81@yahoo.com

  YanıtlaSil
 99. hocam tebrik ederim. Gerçekten çok faydalı bir çalışma ve güzel bir yazı olmuş. Herkes bu kadar paylaşımcı olmayabiliyor bu konuda da takdire şayansınız. Bizde bu yıl başvurmayı düşünüyoruz. hocam raporunuzu rica etsem bana da gönderebilir misiniz? aysevuralpsi@outlook.com teşekkür ederim şimdiden.

  YanıtlaSil
 100. merhaba raporunuzu yollayabilir misiniz ozturksinem2605@gmail.com

  YanıtlaSil
 101. Hocam raporunuzu yollayabilirmisiniz. aytekincelenk52@hotmail.com

  YanıtlaSil
 102. Öncelikle çok tebrik ederim hocam müthiş iş başarmışsınız.Emeğinize sağlık.Acaba bana da bir örneğini yollayabilir misiniz? atanur_87@hotmail.com

  YanıtlaSil
 103. Tebrikler raporunuzu bize de gönderebilir misiniz.
  uykocakaya@hotmail.com

  YanıtlaSil
 104. Tebrik ederim hocam raporunuzu gönderebilirseniz çok sevinirim iyi çalışmalar...
  wosepsss@hotmail.com

  YanıtlaSil
 105. Rapor örneğini yollarsanız mutlu oluruz.
  m.hancer60@hotmail.com

  YanıtlaSil
 106. Tebrikler hocam. Mümkünse rapor örneğini yollayabilir misiniz.
  enisyilmaz26@gmail.com

  YanıtlaSil
 107. Merhaba hocam, öncelikle tebrikler. çalışmanızı takip ettim ve çok başarılı buldum. Bu sene biz de başvurmayı düşünüyoruz ekip dalında. herkes gibi ben de rapor örneğini rica ediyorum. Gönderirseniz çok mutlu olurum. barisbostanci@hotmail.com.tr

  YanıtlaSil
 108. Merhaba Kübra hocam
  Öncelikle tebrik ederim. raporunuzu bana da yollarsanız çok sevinirim. krmkr_zll@hotmail.com

  YanıtlaSil
 109. hocam merhaba, tebrik ediyorum ve ben de rica edebilir miyim raporunuzu ? melek_yerlikaya@hotmail.com

  YanıtlaSil
 110. Aynur Çiftçi23 Ocak 2017 03:38

  Merhaba Kübra Hocam .Bir süredir çalışmanızı inceliyorum tebrik ederim güzel bir şey oluşturmuşsunuz.Biz de bu sene başvurmayı düşünüyoruz ve sene başından beri çalışıyoruz.Ancak yazım , rapor , format konularındaki cahilliğimiz nedeniyle Tubitak projelerinde bir çok güzel fikri kaybettik.Aynı akıbetle karşılaşmaktan kaygılanıyoruz açıkçası.Raporu yollayabilirseniz çok memnun olurum ama rapor ulaşmasa bile bu blog gerçekten aydınlatıcı emeğiniz için teşekkürler. umutaynurciftci@gmail.com

  YanıtlaSil
 111. İyi günler Kübra hocam projenizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Hocam bizde bu yıl bir proje ile katılmak istiyoruz ve şu anda projenin yazım kısmındayız. Rica etsem proje raporunuzu bana da yollarmısınız? azcimen2554@gmail.com

  YanıtlaSil
 112. Merhaba Kübra hocam projenizden dolayı sizi tebrik ederim çok faydalı bir çalışma olmuş. Şu anda bizde bir proje yazım aşamasındayız acaba bize raporunuzu gönderebilir misiniz? Şimdiden teşekkürler azcimen2554@gmail.com

  YanıtlaSil
 113. hocam merhabalar öncelikle sizi tebrik ederim bende bu sene katılacağım da raporunuzu bana da gönderir misiniz incelemek istiyorum. şimdiden teşekkür ederim fatma_cosar@windowslive.com

  YanıtlaSil
 114. Tebrik ederim hocam büyük başarı �� raporunuzu gercekten merak ediyorum ve görmek isterim adresim: miyasekekec@hotmail.com. Gönderirseniz çok sevinirim. Simdiden teşekkürler. Basarinizin daim olmasi dilegiyle ��

  YanıtlaSil
 115. Kübra hocam öncelikle tebrik ediyorum.Rapor örneğini gönderirseniz çok mutlu olurum. Mail efem -1804@hotmail.com

  YanıtlaSil
 116. hocam merhaba, tebrik ediyorum ve ben de raporunuzu rica edebilir miyim ��

  YanıtlaSil
 117. Merhabalar hocam. Öncelikle basarinizdan dolayı sizi tebrik ederim ve basarilarinizin devamını dilerim. Müdürüm bu sene benim de katilmami istedi. Fikir olması açısından raporunuzu benimle de paylasirsaniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler .. ftmrts-91@hotmail.com

  YanıtlaSil
 118. serafettinozaydin@gmail.com raporu bende alabilir miyim sayın hocam

  YanıtlaSil
 119. Kübra hanım tebrikler başarılarınız daim olsun.Raporuzu ben de alabilir miyim?
  fonograf@windowslive.com

  YanıtlaSil
 120. Kübra hocam yazınız beni bu konuyla ilgili bilgilendirdi. Size zahmet olmazsa Ben de örnek olabilmesi için yollayabilir misiniz? Email : ozsah.ozlem@gmail.con

  YanıtlaSil
 121. Kübra hocam blogunuz gerçekten çok güzel bir rehber öğretmen olarak benim de faydalanıp ilham aldığım pek çok şey var.Bu yıl biz de yenilikçilik ödülleri için bir proje hazırladık ve başvuru yapacağız.Rapor örneğini bana da gönderebilir misiniz? Email: evrimm.b@windowslive.com

  YanıtlaSil
 122. Kübra hocam merhaba blogunuz gerçekten çok güzel ve bir rehber öğretmen olarak faydalanıp ilham alabileceğim pek çok şey var.Bu yıl yenilikçilik ödülleri için ben de bir proje hazırladım ve yarışmaya katılmayı düşünüyorum rapor örneğini bana da yolayabilir misiniz? Email: evrimm.b@windowslive.com

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hocam merhabalar öncelikle tebrik ederim .raporunuzu incelemek istiyorum gönderirseniz sevinirim.sultan-bs@hotmail.com

   Sil
  2. hocam merhabalar öncelikle tebrik ederim .raporunuzu incelemek istiyorum gönderirseniz sevinirim.sultan-bs@hotmail.com

   Sil
 123. Hocam merhaba .. Etkinlikleriniz çok güzel.. Başarılarınızın devamını diliyorum.. Bu sene proje çalışmalarında yardımcı olursanız sevinirim.. Rapor örneği için Email: gulsenmentes@hotmail.com ..Şimdiden çok teşekkürler..

  YanıtlaSil
 124. Hocam bana yollarsanız çok sevinirim. E-mail: gokce_piroglu@yahoo.com

  YanıtlaSil
 125. Kübra hn.biz de bu sene kurumsal olarak yarışmaya katılıyoruz.ilçe belediyesi ile proje kspdamında ortak bir faaliyet yürüyeceğiz.by gfaaliyet ile basına yansıdığımızda sıkıntı olur mu?bilginiz var mı ya da kime sorabilirsin dediğiniz gibi kimse birşey bilmiyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yok hocam çalışma size aitse özgünse sorun değil ama başkaları bu çalışmayı görüp daha güzel yazılmış bir raporla katılırlarsa elenirsiniz. Benim materyallerimle yarışmaya katildikdiklari için ben yarisamiyorum mesela. Ikimizde eleniyoruz ayni calismadan. Bu durumda patent almak gerekiyor. Oyüzden basvuru surecinden sonra basinla gorusseniz dah iyi olur. Projenizi caldirmayin. 1ay sonra yayinlatin

   Sil
 126. Merhabalar, daha önce hiçbir proje çalışmam olmadı ancak çok yararlı bulduğum bir uygulamayı projeye dönüştürmek istedim..örnek rapora ihtiyacım var, yardımcı olabilirseniz sevinirim...

  YanıtlaSil
 127. Merhabalar, daha önce hiçbir proje çalışmam olmadı ancak çok yararlı bulduğum bir uygulamayı projeye dönüştürmek istedim..örnek rapora ihtiyacım var, yardımcı olabilirseniz sevinirim...

  YanıtlaSil
 128. Merhabalar, daha önce proje çalışmam olmadı ancak çok faydalı bulduğum bir fikri projeye dönüştürmek istedim. Örnek paylaşabilirseniz çom sevinirim..fk7881@gmail.com

  YanıtlaSil
 129. Merhabalar, daha önce hiçbir proje çalışmam olmadı ancak çok yararlı bulduğum bir uygulamayı projeye dönüştürmek istedim..örnek rapora ihtiyacım var, yardımcı olabilirseniz sevinirim...

  YanıtlaSil
 130. Kübra hocam merhabalar tekrar rapor örneğiniz mailime gelmedi hala..tekrar yollayabilir misiniz rica etsem şimdiden çok teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 131. Kübra hocam merhabalar..rapor örneği mailime gelmedi hala..rica etsem tekrar yollayabilir misiniz

  YanıtlaSil
 132. AYŞE ŞİMŞEK2 Nisan 2017 23:25

  Merhabalar Hocam.Kurumsal olarak projeye katılmak istiyoruz.Rapor örneğinizi rica ediyorum, şimdiden çok teşekkür ederim. aysegodelek_89@hotmail.com

  YanıtlaSil
 133. Kübra Hocam.Bireyselde başvuru yapacağım.Örnek olması açısından esgisule@gmail.com adresine çalışmanızı gönderebilir misiniz?Şimdiden teşekkürler...

  YanıtlaSil
 134. iyi akşamlar hkübra hanım. kurumsal olarak katılmayı düşünüyoruz. ilk deneyim olduğu için bira bilgiye ihtiyacım var. rapor örneğinizi gönderebilirseniz çok sevinirim. tigokcen@hotmail.com çok teşekkür ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kübra hanım size örneği gönderdi ise,bana gönderebiir misiniz,ysmn55@hotmail.com

   Sil
  2. kübra hocam tebrikler,ysmn55@otmail.com banada gönderebilir misiniz.kurumsal olarak başvuru yapacağım

   Sil
 135. Hocam tebrik ederim. Çalışmalarınız gerçekten çok güzel. Bizde katılmayı düşünüyoruz. Fakat hiçbir bilgimiz yok. Raporunuzu örnek olması açısından gönderebilir misiniz? Teşekkürler. elif_krl@hotmail.com

  YanıtlaSil
 136. Kübra Hocam bana da yollayabilir misiniz? tugbabademci@hotmail.com

  YanıtlaSil
 137. Merhabalar. Azim ve başarınızdan dolayı tebrik ederim. Biz de projeye katılmak istiyoruz. Rapor örneği gönderebilirseniz memmun olurum. Teşekkürler. msanli43@hotmail.com

  YanıtlaSil
 138. Merhabalar Sayın hocam. Biz de bu yıl katılacağı inşallah. Rapor yazma sürecindeyim. Rica etsem raporunuzu bana da gönderebilir misiniz?Saygılar hat_ser1985@hotmail.com

  YanıtlaSil
 139. Merhabalar Sayın hocam. Biz de bu yıl katılacağı inşallah. Rapor yazma sürecindeyim. Rica etsem raporunuzu bana da gönderebilir misiniz?Saygılar hat_ser1985@hotmail.com

  YanıtlaSil
 140. Kübra hocam rapor örneğinizi bana da gönderebilir misiniz? kurskarma8@mynet.com

  YanıtlaSil
 141. çocuklarımızın sizin gibi eğitimcilere ihtiyacı muhakkak. Çok teşekkür edilmiştir size ama benden size en kalbi duygularla selam ve teşekkürler. Kurumsal başvuru yapacağımızdan proje örneğini göndermeniz bizlere liderlik edecektir. selam ve aygılarımla tunosmangok@gmail.com

  YanıtlaSil
 142. hocam raporunuza çok çok ihtiyacım var bana da gönderirseniz çok sevinirim. beyzazengin10@hotmail.com çok teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 143. rapor örneğinizi bende istiyorum. agasar61@hotmail.com çok teşekkür ederim.Faceden bir kaç soru sordum.Cevaplarsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 144. Çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor,başarılarınızın devamını diliyorum. Bir köy öğretmeniyim ve okulca niyet ettik katılamaya. İlk deneyimimiz olacağı için bilgiye ihtiyacımız var rapor örneğini gönderebilirseniz çok sevinirim. şimididen teşekkür ediyorum saygılarımla. dilekkayaucuz@gmail.com

  YanıtlaSil
 145. çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyoru. köy okulu öğretmenleri olarak bizde katılmaya niyet ettik. ancak ilk deneyim olması nedeniyle bilgiye ihtiyacımız var. rapor örneğinizi göndermeniz mümkünmü? şimdiden teşekkür ediyorum saygılarımla. dilekkayaucuz@gmail.com

  YanıtlaSil
 146. Kübra Hocam iyi akşamlar, rapor yazmak çok zor İnan'ın ekip olarak kurum raporu yazıyoruz. İlk deneyimimiz. Bize de atabilir misiniz raporunuzu. osmantunc43@gmail.com çok teşekkür ederiz.

  YanıtlaSil
 147. Merhabalar öncelikle tebrik ediyorum Kübra hocam. :) Rapor örneğinii bana da mail olarak atarsanız mutlu olurum. Plan kısmında yapacağımız tablo çok kafamı karıştırdı. Şimdiden teşekkür ederim. :)
  seherozceliik@gmail.com

  YanıtlaSil
 148. Merhabalar öncelikle tebrik ediyorum Kübra hocam. :) Rapor örneğinii bana da mail olarak atarsanız mutlu olurum. Plan kısmında yapacağımız tablo çok kafamı karıştırdı. Şimdiden teşekkür ederim. :)
  seherozceliik@gmail.com

  YanıtlaSil
 149. Kübra hanım merhabalar bizde bu yıl başvuru yapmayi düşünüyoruz elimde herhangi bir örnek yok siz bana da yollarımısiniz çok tşk ederim şimdiden emeğinize sağlık. jshmn.gunes@gmail.com

  YanıtlaSil
 150. arkadaşlar herkese gönderdim. eğitimde yenilikçilik ödülleri raporunu ekten indirebilirsiniz. biraz geç oldu ama kusura bakmayın:))
  rapor güncel değil. bu seneki rapora göre yazın. tabi birazda acemice olabilir. önümde hiç örnek yarışma hakkında bi bilgi yoktu. çok güzel raporlar var artık. ozaman başvuran sayısıda azdı. sayemde 4e katladı:) işiniz zor:)
  lütfen bilgim dışında başka yerlere yüklemeyiniz.
  sevgilerimle
  Kübranın dersi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hocam tabrikler eki bulamadım. bana da yollar mısınız rica etsem dnzdyg89@gmail.com

   Sil
  2. Merhaba,
   Bize de gönderir misiniz?
   Selam ve saygılarımızla....
   fuatpasaortaokulu43@gmail.com
   adembaser@hotmail.com

   Sil
  3. Kubra hocam bana da yollar misiniz başarılar teşekkürler yagmurseyda2009@hotmail.com

   Sil
 151. Hocam merhabalar öncelikle tebrikler��basarilarinizin devam etmesini dilerim. Benim de mailime rapor örneğini atabilir misiniz acaba? ozgeaslikaya@hotmail.com

  YanıtlaSil
 152. Hocam merhabalar öncelikle tebrikler��basarilarinizin devam etmesini dilerim. Benim de mailime rapor örneğini atabilir misiniz acaba? ozgeaslikaya@hotmail.com

  YanıtlaSil
 153. Kübra hocam. aydınlatıcı bir site olmuş. Çok faydalandığımı söyleyebilirim. Yetiştirebilirsek özgün olduğunu düşündüğümüz güzel bir projemiz var.
  aydin.narin16@gmail.com adresine örnek raporu gönderebilir misniz.

  YanıtlaSil
 154. hocam zahmet olmazsa bana da raporu gönderebilir misiniz? mail adresim aliyilmaz_ts61@hotmail.com

  YanıtlaSil
 155. merhaba Kübra Hanım, eğitimde yenilikçi ödülleri raporunuzu bana da gönderebilir misiniz? nebiucdag@gmail.com

  YanıtlaSil
 156. Kübra hocam öncelikle sizi tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum.Rica etsem raporunuzu bana da yollar mısınız?ilginiz için şimdiden teşekkürler. kymtbulu89@gmail.com

  YanıtlaSil
 157. Kübra hocam tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum.Rica etsem baba da raporunuzu mail atar mısınız?İlginize şimdiden teşekkürler. kymtbulu89@gmail.com

  YanıtlaSil
 158. Kübra hocam tebrikler:) raporunuzu bende isteyebilir miyim mail.olarak acaba..pnarpazarc@gmail.com

  YanıtlaSil
 159. Merhaba hocam, biz de kurum olarak başvuru yapacağız. Örnek rapor formatinizi yollama şansınız varsa sevinirim. Şimdiden teşekkürler. cemaydayildiz@gmail.com

  YanıtlaSil
 160. hocam başarılarınızın devamını dilerim.rapor örneğini bende alabilirmiyim . figenfigen06@hotmail.com

  YanıtlaSil
 161. figenfigen06@hotmail.com başarılarınızın devamını dilerim hocam. şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 162. Hocam banada gönderebilirmisiniz
  zehra.ebeler.cakcak@hotmail.com
  Teşekkürler��

  YanıtlaSil
 163. Hocam bana da gönderebilirmisiniz
  zehra.ebeler.cakcak@hotmail.com
  Teşekkürler💐

  YanıtlaSil
 164. Kübra hocam tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum.Rica etsem raporunuzu bana da yollayabilir misiniz?İlginiz için şimdiden teşekkürler. kymtbulu89@gmail.com

  YanıtlaSil
 165. Hocam bana da gönderebilirmisiniz
  zehra.ebeler.cakcak@hotmail.com

  YanıtlaSil
 166. Hocam banada atabilir misiniz?
  agunturk42@gmail.com

  YanıtlaSil
 167. Kübra Hanım biz de başvurmayı düşünüyoruz.Rica etsem raporu benimle de paylaşabilir misiniz? şimdiden çok teşekkürler
  ozgen33301@gmail.com

  YanıtlaSil
 168. Kubra hocam raoorunuzu bana da yollayabilirmisiniz 😊 yagmurseyda2009@hotmail.com teşekkürler başarılar

  YanıtlaSil
 169. Başarılarınızın devamını dilerim hocam. Bende rapor örneğini rica ediyorum. şimdiden teşekkürler figenfigen06@hotmail.com

  YanıtlaSil
 170. hocam rica etsem raporunuzunu bana da gönderebilir misiniz? fmbasar@hotmail.com teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 171. Hocam tebrik ederim ben de sizden rapor istiyorum.aysegulyoncaci@gmail.com

  YanıtlaSil
 172. Hocam tebrik ederim mümkünse rapor örneğini ben de alabilir miyim ?
  yesimbilgeee@hotmail.com
  celalekici@windowslive.com
  Hocam sizden geri dönüt bekliyoruz inş en kısa zamanda.

  YanıtlaSil
 173. Başarılarınızın devamını dilerim hocam. Bende rapor örneğini alabilir miyim. Şimdiden teşekkürler.
  hakanbatagan@gmail.com

  YanıtlaSil
 174. Başarılarınızın devamını dilerim hocam. Bende rapor örneğini alabilir miyim. Şimdiden teşekkürler.
  hakanbatagan@gmail.com

  YanıtlaSil
 175. Hocam güzel çalışma olmuş rapor yazmada sıkıntı çekiyorum bana da gönderirseniz sevinirim hyk.hyk@hotmail.com

  YanıtlaSil
 176. Hocam bende raporunuzun bize yol göstermesi açısından incelemek isterim.Teşekkürler bnarcu@gmail.com

  YanıtlaSil
 177. Raporunuzu yol göstermesi açısından incelemek isterim.Teşekkürler bnarcu@gmail.com

  YanıtlaSil
 178. Hocam tebrik ederim proje yazma konusunda yardımcı olabilir misiniz sizin projenin örneğini yollayabilir misiniz🙏 sarigulhan@gmail.com

  YanıtlaSil
 179. Hocam rapor ornegınızı banada gönderirseniz çok sevinirim oznurk80@hotmail.com

  YanıtlaSil
 180. Hocam rapor örneğinizi oznurk80@hotmail adresime gönderebilirsiniz çok sevinirim teşekkürler

  YanıtlaSil
 181. tebrik ederim hocam. Mümkünse raporunuzu yakut2094@gmail.com adresine mail olarak gönderebilir misiniz?

  YanıtlaSil
 182. abdil hocam merhaba. öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Rica etsem raporunuzun bir örneğini de bana gönderebilir misiniz. kaderakdastatar@gmail.com

  YanıtlaSil
 183. Merhaba hocam tebrik ederim çok güzel anlatmısınız çok teşekkürler raporunuzu incelemem için bana da yollayabilir misiniz? linda.tasciyan@gmail.com

  YanıtlaSil