8 Haziran 2015 Pazartesi

EROZYON

4. sınıf fen ve teknoloji
2.4. Erozyonla toprak kaybı arasında ilişki kurar.

3. sınıf hayat bilgisi
B.3.39. Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak gösterir. 
C.3.30. Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir. 

Erozyon neydi? Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp taşınması ve sürüklenmesi olayı.
Ve erozyon başlıca sorunlar  ortaya çıkarıyordu.
*Toprağın üstteki verimli kısmı kayboluyor.
*Aşınan toprak göllere, barajlara doluyor.
*Taşlık ve kayalık araziler ortaya çıkıyordu. 
*Çölleşmeler olabilir. 

Erozyon genelde heyelan ile karıştırılır. Ama birazdan okuyacağınız etkinlik sayesinde hem erozyonun ne olduğunu unutmayacaklar hemde heyelanla karıştırmayacaklar.
 Erozyonla ilgili çalışmamız için getirdiğimiz kutulardan birine okul bahçemizdeki topraktan koyduk. diğerine de bahçedeki çimenli bir toprağı tabaka halinde çıkarıp koyduk.


Sonra rüzgarın toprağa etkisini görmek için saç kurutma makinesini toprak olan kutumuza tuttuk. Rüzgar toprağı savurdu. Bitki örtüsü olan toprak da ise bir aşınma olmadı.


Aynı şekilde akarsuların ve sellerin de etkisini görmek için toprak kutularımıza su sıktık. Bitki örtüsü olan kutuda bir aşınma olmazken bitki örtüsü olmayan kutumuzda toprak aşındı gitti:) 

Bu etkinlik de erozyonun ne demek olduğunu ve erozyonu önlemek için neden ağaçlandırılma yapılması gerektiğini öğrenmiş olduk. 

4 Haziran 2015 Perşembe

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ


Artık youtube kanalımız ve ınstagram hesabımızda var. Kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz


Şimdi size yeni bir yarışmadan bahsedeceğim. 2012 yılından beri eğitimde yenilikçilik ödülleri dağıtılıyormuş. Benimse bundan bu sene haberim oldu ve 3.kez düzenlenen bu yarışmaya hemen katıldım. Proje yapmak hastalık gibi bir şey :)

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında 'Eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleri'nin üçüncüsü düzenlenecek. Amaç eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması. 

Bu projeye 5 kategoride başvurabiliyorsunuz. Bunlar; (*Yeni.. 2016 Güncel Kategoriler)

1.Öğretim yöntem ve teknikleri: Yenilikçi programların ve eğitim öğretim yöntemlerinin uygulanması, teknoloji ile desteklenmesi ve bilişim ürünlerinin kullanımı suretiyle eğitimde kalite ve başarı seviyesinin yükseltilmesi gibi çalışmalar bu kategori kapsamında ele alınmaktadır. Bu kategorinin bileşenleri aşağıdaki gibidir.
1.1 Etkili öğretim tekniklerinin geliştirilmesi
1.2 Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile öğrenme kazanımlarının edindirilme düzeyinin artırılması
1.3 Materyal geliştirme
1.4 Eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı
1.5 Öğrenme kazanımlarına yönelik içerik zenginleştirme
1.6 Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik çalışmalar 

2. Bilimsel ve teknolojik faaliyetler: Fen bilimleri ve teknoloji alanlarında özgün ve faydalı eserlerin geliştirilmesi; buluşlar; yaşanan sorunlara yönelik geliştirilen bilimsel ve teknolojik çözümler; katma değer oluşturacak fikir, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi; bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetleri gibi çalışmalar bu kapsamdadır. Bu kategorinin bileşenleri aşağıdaki gibidir.
2.1 Bilimsel buluşlar
2.2 Teknolojik buluşlar
2.3 Ürün ve hizmetlerin bilim ve teknoloji kullanılarak geliştirilmesi 
2.4 Araştırma ve geliştirme faaliyetleri
2.5 Bilimsel ve teknolojik çözüm önerileri

3. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi:   Hizmet sunumunda kalite, verimlilik ve etkinliğin artırılması ve eğitim kaynaklarının çeşitlendirilmesi; öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili bürokratik işlem ve süreçlerin basitleştirilmesi; istenecek belgelerin asgariye indirilmesi; hizmetlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması; insan kaynaklarının eğitimi (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, personel vb. ) gibi faaliyetler bu kategori kapsamına girmektedir. Bu kategorinin bileşenleri aşağıdaki gibidir.
3.1.İnsan kaynakları
   3.1.1. İnsan kaynaklarının yönetimi
   3.1.2. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi
3.2 Fiziki ve mali alt yapı
   3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi
   3.2.2. Eğitim tesisleri ve alt yapı
   3.2.3. Donatım
3.3. Yönetim ve organizasyon
   3.3.1. Bürokrasinin azaltılması
   3.3.2. Kurumsal izleme ve değerlendirme
   3.3.3. Paydaş katılımı   ve yönetişim
   3.3.4. Kurumsal iletişim
   3.3.5. Okul aile birliği etkinliğinin artırılması
3.4. Bilgi yönetimi
   3.4.1. Elektronik ağ ortamlarının geliştirilmesi
   3.4.2. Veri toplama ve analizi
   3.4.3. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 

4. Eğitim öğretime erişim ve yönlendirme:    Öğrenci gruplarının eğitime erişim imkanlarının ve fırsatlarının arttırılması (dezavantajlı bölgelerdeki öğrenciler, engelli bireyler, maddi yetersizliği olan öğrenciler v.b.), öğrenci devamsızlıklarının azaltılması, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak stratejilerin uygulanması, mesleki eğitime yöneltme faaliyetleri bu kapsamdadır. Bileşenleri şunlardır: 
4.1. Okullaşma oranlarının artırılması
4.2. Okula devam oranlarının artırılması
4.3 Hayat boyu öğrenmeye katılım
4.4. Özel eğitime erişim ve tamamlama
4.5. Özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi
4.6. Mesleki eğitime erişimin geliştirilmesi

5. Olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesi:    Tüm paydaşların (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, personel...) sosyal, kültürel gelişimlerinin desteklenmesi; milli manevi değerlerin korunması; zararlı alışkanlıkların önlenmesi; sağlıklı yaşam ve beslenme, trafik kurallarına uyma; okul kurallarının benimsetilmesi, rehberlik gibi faaliyetler bu kategori kapsamındadır. Bileşenleri şunlardır:  
5.1. Milli, manevi,kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi
5.2. Sağlıklı beslenme ve yaşam 
5.3. Zararlı alışkanlıkların önlenmesi 
5.4. Spor faaliyetleri 
5.5. Rehberlik faaliyetleri 
5.6. Kurum kültürünün geliştirilmesi 
5.7. Toplumsal kuralların içselleştirilmesi


Kimler mi başvurabiliyor?
Öğretmenler
Yöneticiler
Öğrenciler (lise ve üstü)
Gerçek ve tüzel kişiler
MEB'e bağlı kurumlar

İnternet üzerinden kurumsal veya bireysel olarak başvuruyorsunuz. Kurumsal başvuruda çalışmanın başvurulduğu kurumda uygulanmış olması, bireysel başvuruda ise başvuru sahibinin seçebileceği MEB'e bağlı herhangi bir okul/kurumda uygulanmış ve sonuçları alınmış olması gerekiyor. Yaptığınız proje ile daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olmanız gerek.

Değerlendirme sistemi
*Önce gelen raporlar inceleniyor ve şartlara uygun yazılmayan raporlar eleniyor. Burada ayrıca raporunuz yazımı ile ilgili bir puan alıyormuşsunuz. (ilk değerlendirme puanı)  
*Sonra çalışmanın yerinde görülmesi için saha ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Saha ziyareti puanı ve ilk değerlendirme puanının aritmetik ortalaması alınarak ödüle esas puan belirleniyor. Yani bölge birincileri belirlenmeye çalışılıyor. Bu puanla bölge birincisi oluyorsunuz ve il milli eğitim müdürlüklerince organize edilecek bölgesel ödül törenleri ile ödülünüzü alıyorsunuz. 
-Bölgesel ödül törenleri yapıldıktan sonra  12 tane bölge arasından (İBBS ye göre) her kategorinin Türkiye birincileri elektronik ortamda belirleniyor. Ankara'da düzenlenecek ödül töreninde bakanlıkça ödüllendiriliyorsunuz. Ödül sanırım plaket :)

Benimde bu yarışmaya katılırken amacım tabi ki Türkiye birincisi olmaktı. Ayrıca daha sonra çalışmaların yayınlandığı kitapçıkta projemi daha çok öğretmene duyurabilmekti. 1047 çalışma arasından sonucum ne mi? 

 'Eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleri'  Konya il birinciliği. :)

Ayrıca çalışmam saha incelemesine kalan 123 çalışmadan biri oldu. 
Esma Çelik (Muğla/Seydikemer İlçe MEM), Emre Çalışkan (Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü), Alpaslan Türkoğlu (MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı), okulumuza gelip çalışmamı okulumuzda incelediler. 
Bakanlıktan gelen misafirlerimizin yanında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Alpaslan Kaynak ve Ömer Çelik, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Dursun Ali Kaban ve Meram İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Bekir Çopuroğlu da beni yalnız bırakmadı. 
Kalabalık bir ekip karşısında çalışmamı sundum. Çok da heyecanlandım.:)
Hepsine çook teşekkür ediyorum. 
İnşallah bölge birincisi olabilirim.

Seneye bu ödüllere katılmak istiyorsanız birkaç tavsiyem var.  
*Kategorinizi iyi belirleyin. Kategori ile içerik uyumlu olsun.
*Rapora kesinlikle kendi isminizi veya okul isminizi yazmayın. 
*Çalışmanız yenilikci ve özgün olsun. 
*Çalışmayı yapmadan önce anket gibi bir şey yapın. Yani sonuçları görmek için istatiki bir şey olsun. Öncesi-sonrası diye. 
*Raporunuzu çok çok iyi yazın. Rapor dili çok önemli. 
*Saha incelemesine geldiklerinde iyi cevaplar verin. 

 Şuan yarışma devam ediyor.


22/06/2015
Yarışma devam ediyor demiştim. Ve işte diğer sonuç
Gerçekleşen 123 saha ziyareti sonrası 89 çalışma bölgesel birincilik ödülü almaya hak kazandı.
Bende Batı Anadolu Bölge birincisi oldum.....:)
Konya'da ilk kez.
Eylülde ödül töreni var. :)
Diğer bölge birincisi olan okulları ve çalışmalarını buradan öğrenebilirsiniz.


27/10/2015


Ve bugün Ankara'da Bölgesel ödül töreni (Batı Anadolu) gerçekleşti.
Ödülümü aldım. 
Konya'dan katılan tek okul olunca baya ilgi gördük. 
Protokoldeki herkes standımıza gelip projemi ilgiyle inceledi. Konferans salonunda sinevizyonda projeler tanıtıldı.
 Ankara il milli eğitim müdürü Erol Bozkurt konuşmasında çalışmamdan övgüyle bahsetti. Konya'dan gelen tek okul olduğumuz için bizi ayrıca tebrik etti.
Diğer okulların hepsi Ankara'dandı. 
Vali yardımcısı Ayhan Çiftarslan da kitapçık da yer alan çalışmamı baya inceledi.


Okul Müdürümüz ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de beni yalnız bırakmadı.
10 çalışmanın üçü bireysel yedisi kurumsaldı.
Ben bireyselden girmiştim.
Projem yukarıdaki fotoğraftaki görünen çalışmaydı.

1. Kategori: Öğretimde yöntem ve teknikler
2. sınıflarda Geometrik cisimlerin Sketchup programıyla öğretilmesi.

Mimarların kullandığı Sketch up programını geometri dersine uyarlamak bu çalışmanın özgünlüğüdür. Sketcup programı ile geometrik cisimlerin öğretilmesi yenilikçi düşünmeyi destekler. Öğrencilere eğlenceli bir çizim fırsatı sunar. Öğrenciler çizdikleri geometrik cisimleri çevirip tüm yüzlerini görerek, uzamsal görselleştirme ve uzamsal yönelim becerileri geliştirebilirler. Bu programla hazırlanan etkinlikler ilkokul 2. sınıftan üniversite seviyesine kadar kullanılabilir.

Bu programı diğer derslerde de kullanabiliriz. Örneğin Türkçe dersinde 3 boyutlu sahnelerle betimleme yapmalarını, hikaye tamamlamalarını isteyebiliriz.Sosyal bilgiler dersinde yaşadığımız çevreyi tanıma,kroki, yönler konusu ile ilgili sokak, araç, alışveriş merkezi ... tasarlayabiliriz. Serbest etkinlikler dersinde oyunlar tasarlayabilir yada 3 boyutlu değişik modeller yaptırarak öğrencilerin hayalgücü ve yaratıcılıklarını geliştirebiliriz.

Raporun boş formatını buradan indirebilirsiniz.
Aşağıdan projenin uygulanış videosunu izleyebilirsiniz.
Projemi ayrıca buradan inceleyebilirsiniz..


Birinci olan diğer okulları da tebrik ederim.

Eğlenceli, heyecanlı, gurur verici bir ortamdı.
Kesinlikle seneye katılın derim. :)

24/12/2015
Bu sefer pek sevindirici haber yazamayacağım.
1. kategoriden başvurduğum çalışma sistemde 2. kategori olarak gözüküyormuş. :(
Böylelikle Türkiye birinciliği için elenmiş oldum.
Yalnız bakanlıktan tekrar rapor yazmam arandım.
Kitapçıkta ve birkaç yerde yayınlanacakmış.
Bakanlık ödül törenleri 28 Aralık'ta Başkent Öğretmenevi'nde.
Birinci olan okulları tebrik ederim. Gerçi çoğu il milli eğitim müdürlükleri :)
05/04/2016

Arkadaşlar bu sene kategorilerde değişiklikler yapmışlar. 1 kategori değişmiş biri silinmiş. Eskileri silip yeni kategorileri yukarıya yeniden yazdım. Kategoriler güncel yani. Birde bu sene 2015-2016daki çalışmalar harici 2014- 2015 deki çalışmalarınızla da başvurabiliyorsunuz.
Kurumsal başvurulara en fazla 5 kişi olarak başvurabiliyorsunuz. Geçen sene böyle bir sınırlama yoktu. Aynı kişilerle farklı kurumsal kategorilere başvuru yapılamıyor. Kurumsal başvurularda ekip üyelerinden bazıları, kurum personeli veya öğrenci olmayabilir. Ve il ilçe milli eğitim müdürlerini ekip üyesi olarak yazmamanız gerekiyor. Birde başkasına ait olan bir çalışmayla yarışmaya katılmayın.
Yarışmaya katılmak için raporunuzu word ortamında yazıp http:// eoyo.meb.gov.tr/Login.aspx adresine yükleyeceksiniz.
Bulunduğunuz şehrin hangi bölgede olduğunu buradan öğrenebilirsiniz.
Raporumu gönderdiğim arkadaşlar dikkat etsin lütfen. Rapor geçen senekinden farklı olabilir. Bir de benim önümde hiçbir örnek yoktu. Bırakın raporu yarışmanın bile tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Nette de bu yarışmayla ilgili ne bir rapor ne ayrıntılı bir açıklama bulamamıştım.
Bu sene katılan herkese başarılar dilerim. Farklı bir kulvardasınız :)

3 Haziran 2015 Çarşamba

ÇARPMA OYUNU

Çarpım tablosunu ezberlemek yada ezberlememek işte bütün mesele bu! (2) :))


Aldığım mesajlarda sürekli çarpma materyali isteniyordu. İşte size çarpma oyunu:)

Müdür yardımcılığına başladığımdan beri ders anlatmayı çok özledim. Sizler okul kapansa da bitse artık derken bense derse girememenin özlemini çekiyorum. 
Ve sonunda kendime öğrenci buldum. :) Okulumuzdaki kaynaştırma öğrencilerine destek odası açtık. 4 öğrencim var. Hepsine teker teker özel ders anlatıyorum. Kimi okumayı bilmiyor, kimi sayıları, kimi işlemleri...  Özel öğrencilere özel materyaller hazırlamak gerek. 

Yaptığımız çok basit bu materyalle ritmik sayma yapıyoruz. Parmaklarımıza geçirdiğimiz sayılar çarpmanın mantığını anlamamıza yardımcı oluyor. Birim küplerle de çalışmamızı destekledik. 
Buradan çarpmanın temeli olan  başka bir ritmik sayma etkinliğimize ulaşabilirsiniz

1 Haziran 2015 Pazartesi

YAPBOZ İL HARİTASI


Her sınıfta bulunması gerekenlerdendir il haritası.  Bizim de vardı ve öylece duvarda asılı duruyordu.  Haritayı yapboza çevirip eğlenceli,  öğretici hale getirdim.  Artık hatitamız boş boş duvarda asılı durmuyor. İşlevli ve öğrencilerin aktif kullandığı bir harita oldu. Haritayı ilçe sınırlarından kestim. Buzdolabı üzerine yapıştırdığımız reklam magnetlerini küçük parcalar halinde kestim. Böyle magnetiniz yoksa metreler halindede satılan magnetlerden de satın alabilirsiniz. Bu magnetlerin resimli taraflarını harita parçalarımızın arkasına silikon tabancası kullanarak silikonla yapıştırdım. Mıknatıslı yapboz parçalarımız hazır.  Fakat bizim mıknatıslı bir panomuz yok. Böyle panoların fiyatları da pahalı gelince soba arkasına konan ısıkesi kullanmaya karar verdim.  Bu soba sacını duvara astım. Üzerinde Konya il haritası yapbozumuzu yapıyoruz. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz.  İlimizin komşularını, ilçelerini, ilçemizin konumunu... hepsini öğrendik.